Giỏ hàng

Cung cấp vật liệu chống cháy

Một lần nữa các sản phẩm vật tư chống cháy như tấm MGO, Ron ngăn khói, Gioăng giảm chấn của PIJ cung cấp lại được nhà thầu Việt's Power lựa chọn cho sản phẩm cửa chống cháy tại dự án CT7 Ecopark.