Giỏ hàng

Lắp đặt cửa tầng mẫu dự án CT7 Ecopark

Tiếp tục được nhà thầu Việt's Power tin tưởng lựa chọn đội ngũ nhân lực lắp dựng tầng mẫu tại dự án CT7 Ecopark.