Giỏ hàng

Tiêu chuẩn EU về cấp độ phản ứng với lửa của vật liệu

Tiêu chuẩn Châu Âu EN 13501-1 cung cấp quy trình phân loại phản ứng với lửa cho tất cả các sản phẩm và các phần tử xây dựng. Theo tiêu chuẩn này, phản ứng với lửa là phản ứng của sản phẩm trong việc góp phần phân hủy của chính sản phẩm vào ngọn lửa khi nó tiếp xúc với lửa, trong các điều kiện quy định (không được nhầm lẫn với khả năng chịu lửa).

Các sản phẩm được xem xét liên quan đến ứng dụng sử dụng cuối cùng của chúng được chia thành ba loại chính:

  • Sản phẩm xây dựng;
  • Sàn;
  • Sản phẩm ống bảo ôn (không đề cập ở đây).

Các sản phẩm xây dựng được phân loại dựa trên các phương pháp kiểm tra và phân hạng A1, A2, B, C, D, E và F. Các sản phẩm được phân loại trong một hạng nhất định được coi là đáp ứng tất cả các yêu cầu của bất kỳ hạng nào thấp hơn.

Các sản phẩm được phân loại ở cấp A1 và A2 là không cháy (xi măng, bê tông, khoáng chất, kính, sợi thủy tinh, bông khoáng, gốm, v.v.), các vật liệu được chứng nhận từ B đến F là dễ cháy theo thứ tự tăng dần.

Vật liệu làm sàn được phân loại theo cùng các hạng A1, A2, B, C, D, E và F, viết tắt chữ “fl” đằng sau.

 

 

                 Phân loại theo tiêu chuẩn EN 13501-1

                             Định nghĩa

Sản phẩm xây dựng

     Sàn

 

 

Vật liệu không cháy

A1

A1fl

A2 - s1 d0 A2 - s2 d0 A2 - s3 d0

A2 - s1 d1 A2 - s2 d1 A2 - s3 d1

A2 - s1 d2 A2 - s2 d2 A2 - s3 d2

 

A2fl - s1

 

A2fl - s2

 

Vật liệu cháy nhưng rất hạn chế tham gia vào đám cháy

B - s1 d0 B - s2 d0 B - s3 d0

B - s1 d1 B - s2 d1 B - s3 d1

B - s1 d2 B - s2 d2 B - s3 d2

 

Bfl - s1

 

Bfl - s2

 

Vật liệu cháy nhưng hạn chế đóng góp vào đám cháy

C - s1 d0 C - s2 d0 C - s3 d0

C - s1 d1 C - s2 d1 C - s3 d1

C - s1 d2 C - s2 d2 C - s3 d2

 

Cfl - s1

 

Cfl - s1

 

Vật liệu cháy và đóng góp vào đám cháy mức trung bình

D - s1 d0 D - s2 d0 D - s3 d0

D - s1 d1 D - s2 d1 D - s3 d1

D - s1 d2 D - s2 d2 D - s3 d2

 

Dfl - s1

 

Dfl - s1

Vật liệu cháy và đóng góp vào đám cháy mức độ cao

E

E - d2

Efl

Vật liệu cháy và dễ dàng tạo thành ngọn lửa

F

Ffl

       

Tất cả các vật liệu được phân loại A2, B, C, D đều được phân loại bổ sung liên quan đến việc phát thải khói và tạo ra các đốm và / hoặc các hạt lửa nhỏ.

  • “s” mức độ phát thải khói: cấp độ từ 1 (không/yếu) tới 3 (cao)
  • d” hình thành nên các đốm hoặc hạt lửa: cấp độ từ  0 (không có) - 2 (cao)

Phân loại bổ sung

Cấp độ

 

Khói phát thải trong quá trình cháy

 

 

s

1

Cả lượng và tốc độ không có hoặc yếu

2

Cả lượng và tốc độ ở mức trung bình

3

Cả lượng và tốc độ ở mức cao

 

Hình thành các đốm hoặc hạt lửa nhỏ trong quá trình cháy

 

 

d

0

Không bắn đốm lửa

1

Bắn ra đốm lửa tốc độ chậm

2

Bắn ra đốm lửa tốc độ cao

Lưu ý: Các mô tả ở trên là đơn giản hóa các Tiêu chuẩn quốc gia và Châu Âu hiện hành. Tài liệu chỉ có một giá trị thông tin tham khảo và có mục đích duy nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiểu biết về việc sử dụng vật liệu chống cháy, cách nhiệt. Proman Invest không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và / hoặc về bất kỳ sự hiểu sai nào.

(Nguồn: https://www.peroni.com/lang_UK/_download/EN_Reaction_to_Fire_Classification.pdf)