Giỏ hàng

Cải tiến NSCL tại công ty cổ phần HIM LAM MỘC DŨNG

Sau khi bố trí lại dây chuyền công nghệ và cải tiến thao tác đã đưa công suất của xưởng chế biến phôi xuất khẩu tăng 200% so với thời gian trước.